TR ع
444 33 58

TOPKAPI PROJESİ YAPI RUHSATININ YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

İstanbul 3. İdare Mahkemesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve bu plana dayanılarak alınan yapı ruhsatlarına karşı açılan davalarda mahkemece yapılan plan değişikliğinin 5, 11 ve 26 nolu plan notları yönünden iptaline, diğer plan notları ve taşınmaza verilen fonksiyonlar yönünden ise reddine karar verilmiştir. Ancak verilen kararlar kesinlikle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının veya bu plana dayanak alınan yapı ruhsatlarının iptali anlamında değildir. Mahkemece iptal edilen husus 3 adet plan notu olup, yapı ruhsatlarımızı hiçbir şekilde etkilememektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.